HOÀN TRẢ ĐÁ GÀ 0.3%

HOÀN TRẢ ĐÁ GÀ 0.3% HÀNG TUẦN

Hoàn trả Đá Gà 0.3% không giới hạn

☆ Đối tượng khuyến mãi: Toàn bộ thành viên Đá Gà tại AE688.

☆ Nội dung khuyến mãi:

Tiền thưởng tối thiểu áp dụng cho từng sàn.

Tiền hoàn trả được thanh toán sau 12g trưa thứ Hai hàng tuần.

※ Điều Kiện & Điều Khoản chung của AE688 được áp dụng .