THƯỞNG GIỚI THIỆU BẠN BÈ

GIỚI THIỆU BẠN THƯỞNG VÔ HẠN

Giới thiệu thêm bạn tiền thưởng không giới hạn!

☆ Đối tượng khuyến mãi: Thành viên đã từng có giao dịch nạp tiền tại AE688.

Thành viên giới thiệu 1 bạn sẽ nhận được 300,000 VND, giới thiệu càng nhiều bạn sẽ được AE688 thưởng “nóng” thêm càng nhiều như sau:

☆ Nội dung khuyến mãi:

1. Thành viên cần có giao dịch nạp tiền mới trong vòng 5 ngày và tổng tiền gửi ít nhất 2.000.000, sau đó liên hệ bộ phận CSKH để nhận đường link giới thiệu bạn bè cho bạn mình đăng ký.

2. Trong vòng 15 ngày, tài khoản được giới thiệu nạp tích lũy tối thiểu 3,000,000 VND, tài khoản giới thiệu sẽ được nhận thưởng 300,000 VND.

3. Để đăng ký khuyến mãi, thành viên cần liên hệ bộ phận CSKH cung cấp tên đăng nhập tài khoản giới thiệu và tài khoản được giới thiệu.

※ Điều Kiện & Điều Khoản chung của AE688 được áp dụng